A continuació podrà trobar alguns documents i enllaços d’interès:

Documents d’interès

Darrera fitxa comercial – PDF

Prospecte complet –PDF

Prospecte simplificat –PDF

Comptes anuals –PDF

Informes trimestrals –T2 2018T1 2018T4 2017T3 2017


Enllaços d’interès

CNMV  Bolsas y mercados  Bloomberg

 

La informació continguda a la Web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. No es pretén induir a l’usuari a operacions inadequades ficant a la seva disposició serveis o operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garantitzen de cap manera els resultats futurs.