Pot comprar accions de Madriu All Cap Equity SICAV a través del seu banc o broker habitual, amb les següents dades:

  • Nom de la SICAV: Madriu All Cap Equity SICAV
  • Codi ISIN: ES0118492034
  • Mercat: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
  • Tipus d’ordre: A valor liquidatiu.
  • Número d’accions a comprar.

 
Si prefereix que l’ajudem en el procés de compra d’accions de la SICAV, per favor posis en contacte aquí:
 
CONTACTE

 

La informació continguda a la Web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. No es pretén induir a l’usuari a operacions inadequades ficant a la seva disposició serveis o operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garantitzen de cap manera els resultats futurs.